24 listopada - 1 grudnia 2020

Informacje ogólne

Z uwagi na to, że XXI czerwcowe spotkanie w Juracie nie mogło się odbyć, zaprosiliśmy naszych znanych profesorów do wygłoszenia wykładów online.

W konferencji wykładowcami są profesorowie: Zbigniew Hanzelka, Zbigniew Lubośny, Leszek Czarnecki, Rafał Lech, Krzysztof Nowicki, Marek Olesz ...

Planujemy 13 wykładów po 30 min każdy i dziennie nie więcej niż 120 min. Dla osób, które zostaną nagle wyrwane do pilnych spraw lub będą chciały przesłuchać powtórnie wykład –umożliwiamy jego odtworzenia w ciągu 3 dni od wygłoszenia danego wykładu.

Koszt udziału jednej osoby wynosi 1000 zł + 23% VAT. Wpłatę należy dokonać na konto wskazane na druku zgłoszenia. Druk zgłoszenia prosimy wysłać na adres: infotech@infotech.gdansk.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną wysłane informacje o sposobie rejestracji do konferencji online w systemie ClickMeeting.

Formularz zgłoszenia

Program konferencji

Sesja nr 1. (90 min.) godz. 8.30, wtorek 24 listopada 2020. Każdy wykład trwa 30 min.

1. Czy należy bać się technologii 5G?

- dr hab. inż. Rafał Lech, PG - możliwości techniczne i ich zastosowanie w warunkach przemysłowych

2. Ethernet jednoparowy (SPE) a przemysłowy internet rzeczy (IIoT)

- dr inż. Krzysztof Nowicki, PG

3. Podstęp jako rozwiązanie cyberbezpieczeństwa - jak przechytrzyć napastników?

- dr inż. Tomasz Gierszewski PG

Sesja nr 2. (90 min.) godz. 8.30, środa 25 listopada 2020. Każdy wykład trwa 30 min.

4. Współpraca rozproszonych źródeł energii z siecią zasilającą

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

5. Rozwój źródeł odnawialnych, a bilansowanie i stabilność pracy Krajowego Systemu Energetycznego

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, PG

6. Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi

- prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki, Luizjana State University, USA

Sesja nr 3. (90 min.) godz. 8.30, piątek 27 listopada 2020. Każdy wykład trwa 30 min.

7. Zasady ograniczania skutków działania łuku elektrycznego w urządzeniach elektroenergetycznych

- dr inż. Henryk Boryń , PG

8. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia według dyrektywy LVD

- wybrane zagadnienia. mgr inż. Marek Trajdos

9. BHP przy urządzeniach energetycznych - nowe wymagania dla pracodawców wynikające z aktualnego rozporządzenia, przykłady tragicznych błędów

- mgr inż. Mirosław Schwann, Firma Konsultingowa KENTIA

Sesja nr 4. (120 min.) godz..8.30, wtorek 1 grudnia 2020. Każdy wykład trwa 30 min.

10. Wybrane zagadnienia pracy linii kablowych i napowietrzno-kablowych SN

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, PG

11. Skuteczność wykrywania wad w liniach kablowych za pomocą nowoczesnych narzędzi diagnostycznych

- dr hab. inż. Marek Olesz PG

12. Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

- dr inż. Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka

13. Nowoczesne rozwiązania kompensatorów wyższych harmonicznych

- dr inż. Andrzej Firlit AGH w Krakowie

Ze względów losowych program może ulec zmianie