ON-LINE 2022

Komunikat nr 1: Wydanie specjalne „Jurata online 2022”, łącznie ponad 730 min.

Po 20. latach Konferencji na żywo i ostatnich latach walki z Covidem, w końcu udało się przygotować ok. 730 min nagranych wykładów z głosem znanych nam Profesorów. Wszystkie prezentacje, będą dostępne przez 30 dni, z możliwością wielokrotnego ich odtwarzania. Można powiedzieć, że jest to podwójna Jurata online -2022.
Każdy będzie mógł wysłuchać wykładów w dogodnym dla siebie czasie!

Program Konferencji

Formularz zgłoszenia

Strona Konferencji

Tematyka konferencji

Przyszłość polskiej energetyki

 1. Surowce energetyczne – geologiczne aspekty energetyki w Polsce (1 godz. 10 min)
  dr hab. Małgorzata Pruszkowska Caceres
  • Charakterystyka i podział surowców energetycznych. Własności i występowanie surowców energetycznych w Polsce. Zasoby i wydobycie surowców energetycznych w Polsce. Wykorzystanie surowców energetycznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
 2. Przebieg temperatury powietrza w Polsce w latach 1931–2020.
  Zmiany antropogeniczne czy naturalne? (45 min)
  prof. dr hab. Andrzej A. Marsz i dr hab. Anna Styszyńska
 3. Reaktor dwupłynowy - koncepcja nowoczesnego reaktora wysokotemperaturowego (48 min)
  dr inż. Jakub Sierchuła, Politechnika Poznańska
  • Stan rozwoju energii jądrowej w Polsce
  • Reaktory wysokotemperaturowe i ich potencjalne zastosowanie w przemyśle
  • Reaktor DFR (Dual Fluid Reactor) o mocy Pt=200 MW:
   • Omówienie technologii i przedstawienie głównych parametrów.
   • Możliwości powielania paliwa i utylizacji mniejszych aktynowców (odpadów) w trakcie normalnej eksploatacji.
   • Bezpieczeństwo reaktora (głównie skupię się na systemach pasywnych w tym ujemnym współczynniku temperaturowym).
   • Potencjalne zastosowania (energetyka, przemysł, medycyna).
 1. W poszukiwaniu czystego, nieograniczonego źródła energii, dr hab. inż. Marek Scholz (45 min)
  IFJ w Krakowie
 2. Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi (45 min)
  prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki, Luizjana State University, USA
 3. Bezpieczeństwo energetyczne. Podstawa transformacji energetycznej (45 min)
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski ; dr inż. Izabela Filipiak, Politechnika Łódzka
 4. Zmiany cen na rynku hurtowym energii elektrycznej w Polsce (40 min)
  dr hab. inż. Paweł Bucko, prof. Politechniki Gdańskiej

Innowacje i aktualne problemy techniczne

 1. Automatyka i sterowanie w hybrydowych systemach grzewczych i chłodzących opartych na pompach ciepła i układach z odzyskiem energii słonecznej (40 min)
  dr hab. inż. R. Matysko; W. Wiśniewska IMP PAN w Gdańsku
 2. Rola operatora systemu dystrybucyjnego na nowej scenie polskiej elektroenergetyki (1 godz. 10 min)
  dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PB, Politechnika Bydgoska
 3. Wpływ generacji rozproszonej na bezpieczeństwo przesyłu energii i zakłócenia (35 min)
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH w Krakowie
 4. Wahania napięcia w sieciach nn powodowane przez źródła fotowoltaiczne (49 min)
  dr inż. Krzysztof Łowczowski, Politechnika Poznańska
 5. Czy należy bać się technologii 5G? - (35 min)
  dr hab. inż. Rafał Lech, PG
 6. Podstęp jako rozwiązanie cyberbezpieczeństwa - jak przechytrzyć napastników? (40 min)
  dr inż. Tomasz Gierszewski PG
 1. Zasady ograniczania skutków działania łuku elektrycznego w urządzeniach elektroenergetycznych (30 min)
  dr inż. Henryk Boryń, PG
 2. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia według dyrektywy LVD - wybrane zagadnienia (41 min)
  mgr inż. Marek Trajdos
 3. Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych (35 min)
  dr inż. Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka
 4. Przestrzenny obraz stanu technicznego sieci kablowej SN z detekcją miejsc potencjalnych awarii (38 min)
  dr inż. Sławomir Noske, Energa Operator, Krzysztof Kołodziejczyk - Globema Sp. z o.o

Uwga: ze względów losowych tamatyka może ulec zmianie!