ON-LINE 2021

Z uwagi na to, że obecny stan pandemii nie pozwala na spokojne wysłuchanie wykładów w miejscach pracy, przesuwamy rozpoczęcie naszej konferencji na 2021 rok. Wstępnie planujemy, że będzie to koniec stycznia. Poinformujemy Państwa o nowym terminie z odpowiednim wyprzedzeniem, zarówno na stronie internetowej oraz w bezpośredniej korespondecji.

Informujemy również, że oprócz porannych wykładów wszystkie one będą dostępne do samodzielnego odtworzenia jeszcze przez 14 dni. Prosimy również o wstępne składanie zgłoszeń, co umożliwi nam lepsze przygotowanie konfiguracji programu do transmisji. Wszystkie zgłoszenie będą wymagały potwierdzenia w nowym roku.

Program konferencji

Sesja nr 1- (90 min.) Każdy wykład trwa 30 min.

1. Czy należy bać się technologii 5G?

- dr hab. inż. Rafał Lech, PG - możliwości techniczne i ich zastosowanie w warunkach przemysłowych

2. Ethernet jednoparowy (SPE) a przemysłowy internet rzeczy (IIoT)

- dr inż. Krzysztof Nowicki, PG

3. Podstęp jako rozwiązanie cyberbezpieczeństwa - jak przechytrzyć napastników?

- dr inż. Tomasz Gierszewski PG

Sesja nr 2 (90 min.) Każdy wykład trwa 30 min.

4. Wpływ generacji rozproszonej na bezpieczeństwo przesyłu energii i zakłócenia

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

5. Rozwój źródeł odnawialnych, a bilansowanie i stabilność pracy Krajowego Systemu Energetycznego

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, PG

6. Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi

- prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki, Luizjana State University, USA

Sesja nr 3 (90 min.) Każdy wykład trwa 30 min.

7. Zasady ograniczania skutków działania łuku elektrycznego w urządzeniach elektroenergetycznych

- dr inż. Henryk Boryń , PG

8. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia według dyrektywy LVD

- wybrane zagadnienia. mgr inż. Marek Trajdos

9. BHP przy urządzeniach energetycznych - nowe wymagania dla pracodawców wynikające z aktualnego rozporządzenia, przykłady tragicznych błędów

- mgr inż. Mirosław Schwann, Firma Konsultingowa KENTIA

Sesja nr 4 (120 min.) Każdy wykład trwa 30 min.

10. Wybrane zagadnienia pracy linii kablowych i napowietrzno-kablowych SN

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, PG

11. Skuteczność wykrywania wad w liniach kablowych za pomocą nowoczesnych narzędzi diagnostycznych

- dr hab. inż. Marek Olesz PG

12. Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

- dr inż. Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka

13. Kondycjonowanie napięcia zasilającego: analiza pracy wybranych układów bezprzerwowego zasilania UPS – case study

- dr inż. Andrzej Firlit AGH w Krakowie

Ze względów losowych program może ulec zmianie