XIV konferencja AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA (4-6.06.2014, Władysławowo-Cetniewo)
Współorganizatorzy: Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;
EC Wybrzeże, Port Gdynia, SEP O/Gdańsk, SPE O/Gdańsk

 

Zgodnie z życzeniem, wyrażonym przez uczestników w ankiecie, przenieśliśmy miejsce spotkania szkoleniowego
do Władysławowa-Cetniewa. Tym razem wykłady są planowane w hotelu Rigga.
Koszt szkolenia* [ok. 1000 min. wykładów+ materiały konferencyjne i wycieczka techniczna] podobnie jak
w ub. roku wynosi 1437 zł + 23% VAT [1767,50 brutto].

Uczestnicy będą mieli do wyboru miejsce zakwaterowania:

1. COS Cetniewo (standard podobny do WZW Jantar, posiłki w systemie szwedzkim)

Ośrodek jest położony w pięknym plenerze przy samej plaży. Zakwaterowani mają bezpłatnie 1 godz. basenu dziennie.

Koszt pobytu (obejmuje 2 noclegi i posiłki od obiadu 5.06 do obiadu 7.06):

- przy zakwaterowaniu 1-osobowym wynosi 530 zł brutto.

Łącznie ze szkoleniem 2297,50 zł brutto

- przy zakwaterowaniu 2-osobowym wynosi 430 zł brutto.

Łącznie ze szkoleniem 2197,50 brutto

Koszt pobytu osoby towarzyszącej w okresie konferencji: koszt zakwaterowania + 50 zł

.

2. ***Hotel Rigga (jest położony naprzeciwko COS Cetniewo)

Koszt pobytu (obejmuje 2 noclegi i posiłki od obiadu 5.06 do obiadu 7.06)

- przy zakwaterowaniu 1.osobowym wynosi 615 zł brutto.

Łącznie ze szkoleniem 2382,50 zł brutto

- przy zakwaterowaniu 2.osobowym wynosi 500 zł brutto.

Łącznie ze szkoleniem 2267,50 zł brutto.

Koszt pobytu osoby towarzyszącej w okresie konferencji: koszt zakwaterowania + 50 zł

.

Uwaga! Uczestnicy planujący przedłużyć pobyt [mają rezerwację po ulgowych cenach konferencyjnych], zgłaszają potrzeby indywidualnie w danej recepcji, z którą się następnie rozliczają.

 

Formularz zgłoszenia

 

Tematyka konferencji (każdy wykład będzie trwał od 60 do 150 min.- łącznie ok 1000 min):

prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki Instytut Elektrotechniki

- Niekonwencjonalne sprzęgi energoelektroniczne (Smart Transformer)

dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska

- Silniki wielofazowe

prof. dr hab.inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska

- Zasilanie silników wielofazowych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska

- Falowniki wielopoziomowe na 6 kV/1MVA

dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, Politechnika Gdańska

- Kompensatory wyższych harmonicznych w sieci odkształconej

prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki, Luisiana State University, USA

- Strategie sterowania kluczujących kompensatorów mocy biernej, harmonicznych i asymetrii prądu odbiornika

dr hab. inż.Stanisław Czapp,

- Próg fibrylacji komór serca przy wybranych prądach odkształconych

• skutki rażenia prądem przemiennym sinusoidalnym • skutki rażenia prądem stałym o pomijalnym tętnieniu,

• wyznaczanie wartości prądu sinusoidalnego równoważnego (z punktu widzenia fibrylacji serca) prądowi odkształconemu,

• analiza przebiegu prądu ziemnozwarciowego silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości,

dr inż.Edward Musiał

- Elektryczne przewody i kable w warunkach pożaru

• Parametry przewodów charakteryzujące reakcję na ogień i oddziaływanie produktów spalania na środowisko. Klasyfikacja

palności, klasyfikacja odporności ogniowej. Podtrzymanie stanu izolacji. Procedury badawcze.

• Obwody bezpieczeństwa do zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Klasy podtrzymania funkcji oprzewodowania. Sposoby

ich sprawdzania. Problemy montażu oprzewodowania. Dobór rodzaju i przekroju przewodów do obwodów bezpieczeństwa.

dr inż. Zygmunt Kuran, Instytut Elektrotechniki Warszawa

- Zabezpieczenie transformatorów

prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski

- Sposoby poprawy efektywności energetycznej u odbiorców przemysłowych

dr inż.Henryk Boryń, Politechnika Gdańska

- Rola parametrów technicznych kabli do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości

dr inż. Stanisław Szkółka, Politechnika Wrocławska

- Zastosowanie cewki Rogowskiego do pomiarów w sieciach

 

Formularz zgłoszenia