O firmie

Historia

Firma INFOTECH rozpoczęła działalność w roku 1985 jako Inżynierska Spółdzielnia Pracy, specjalizująca się we wdrażaniu niekonwencjonalnych rozwiązań z dziedziny energoelektroniki i informatyki. W początkowym okresie, w dziedzinie energoelektroniki wdrożono podsynchroniczne układy kaskadowe do regulacji prędkości obrotowe silników asynchronicznych oraz skrośnoprądowe ogrzewacze cukrzycy III (w wielu cukrowniach w kraju). Od roku 1991 po przekształceniach firma w dalszym ciągu kontynuuje wdrażanie myśli technicznej jako Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy. INFOTECH wykonuje między innymi specjalne rozwiązania separatorów ferromagnetyków dla przemysłu spożywczego, gdzie występuję potrzeba ich usuwania z surowców. Urządzenie opracowane przez naszą firmę robi to w sposób ciągły – automatycznie. Mając bogate doświadczenie firma przeprowadza również audyty, ekspertyzy i szkolenia.

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA prowadzona na wysokim poziomie merytorycznym, od kilkunastu lat, gromadzi inżynierów chcących zapoznać się z najnowszą myślą techniczną.

Od 2010 roku, w celu większego rozpowszechniania wiedzy, zostało założone e-pismo naukowo-techniczne dla praktyków AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA [www.epismo-aez.pl]. Pismo jest wspomagane przez stronę internetową, na której jest „Zbiorczy spis treści” wszystkich artykułów, „Archiwum” oraz informacja o autorach w nim piszących.

Kontakt

INFOTECH

80-809 Gdańsk, ul.Łużycka 17/5

Tel/fax (58) 625 16 01; (605) 387 534

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it