Z uwagi na panującą pandemię

XXI konferencja naukowo-techniczna o charakterze szkoleniowym

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Będzie przeprowadzona w innym terminie

O szczegółach powiadomimy po uzgodnieniu z wykładowcami sposobu i terminu możliwych transmisji.