Konferencje

Formularz zgłoszenia

XXI konferencja naukowo-techniczna o charakterze szkoleniowym

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

17-19.06. 2020, Hotel Lido, Jurata

Współorganizatorzy: Politechnika Gdańska, SPE/O Gdańsk

Tematyka

Poniżej podajemy tematy już zgłoszone:

Czy należy bać się technologii 5G?

dr hab. inż. Rafał Lech, prof. PG

Wpływ generacji rozproszonej na bezpieczeństwo przesyłu energii i zakłócenia

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

BHP przy urządzeniach energetycznych - nowe wymagania dla pracodawców wynikające z aktualnego rozporządzenia, przykłady tragicznych błędów

mgr inż Mirosław Schwann, Firma Konsultingowa KENTIA

Bezpośrednie i pośrednie zagrożenia elektromagnetyczne i ich ocena w środowisku pracy

dr inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie

Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

dr inż. Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka

Wybrane zagadnienia pracy linii kablowych i napowietrzno-kablowych SN

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, PG

Zasady ograniczania skutków działania łuku elektrycznego w urządzeniach elektroenergetycznych

dr inż. Henryk Boryń

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia według dyrektywy LVD - wybrane zagadnienia

mgr inż. Marek Trajdos

Ethernet T1, a sieci IoT (Internet rzeczy)

dr inż. Krzysztof Nowicki, PG

Jakie siły decydują o wyborze źródeł energii w systemch energetycznych?

prof. dr hab. inż.. Leszek Czarnecki, Luisiana State University, USA

Patronat medialny: INPE SEP, CIRE, SEP O/Gdańsk