W konferencji wykłady prowadzą uznani naukowcy z doświadczeniem wdrożeniowym. Zajęcia są prowadzone w systemie wykładów akademickich.